ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸ਼੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾ ਤੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ


Powered by Blogger.