ਡਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲਖਮੀਰਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ


Powered by Blogger.