ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਡੱਲ ਦੇ ਵਾਸੀ


Powered by Blogger.