ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ


Powered by Blogger.