ਲੌਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ


Powered by Blogger.