ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣ ਕੇ ਰੱਖੋ: ਜੱਗ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਸ਼ਰੀਂਹ


Powered by Blogger.