ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ : ਡਾ. ਅਨੀਤਾ, ਮੱਲਣ


Powered by Blogger.