ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ -ਬਰਾੜ


Powered by Blogger.