ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ : ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੰਘਰ


Powered by Blogger.