ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ : ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ (ਐਚ)


Powered by Blogger.