92 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

 

Powered by Blogger.