ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ- ਬਰਾੜ

 

Powered by Blogger.