ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਹੇਜ਼- ਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ

 

Powered by Blogger.