ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ- ਚੇਅਰਮੈਨ

 

Powered by Blogger.