ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਨਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

 

Powered by Blogger.