ਸਹਾਇਕ ਰਜ਼ਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ

 

Powered by Blogger.