ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕੀ


ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕੀ

Powered by Blogger.