ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ- ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਨਸੇਜ਼ਾ (ਸ਼ੈਲੀ)

 

Powered by Blogger.